STYRET I ROGALAND ORKIDEFORENING

 

Formann  Robert W. Porter Tlf. 51724564 /99382561
Nestformann Einar Tønnesen  
Sekretær    
Kasserer Randi Skjæveland Tlf. 51488207 / 93241648
Styremedlem Bjørg Helland  
Styremedlem Kjell Knutsen Tlf. 51424396 / 90083020
Styremedlem Marianne Bratteteig  
Varamedlemmer Margaret Malmin