KONTAKTER

Våre kontaktpersoner er:

KASSERER Randi Skjæveland

• E-post: randi.skj@lyse.net

• Tlf.: 93241648 / 51488207

• Når det gjelder spørsmål om medlemskap eller klubben.

FORMANN Robert W.Porter

• E-post: tannlege-porter@online.no

• Tlf.: 99382561 / 51724564

• Når det gjelder spørsmål om orkideer og stell av disse.

WEBREDAKTØR Randi Skjæveland

• E-post: randi.skj@lyse.net

• Når det gjelder spørsmål knyttet til nettsiden.